Z życia Fordonu

Zmiany na osiedlu Eskulapa

Zakończyły się konsultacje w sprawie budowy nowych dróg dojazdowych na osiedle Eskulapa. Zgodnie z przedstawionymi propozycjami i uwagami mieszkańców osiedla, na ul. Matki Teresy z Kalkuty powstaną cztery ronda, na wysokości ulic: Romanowskiej, Rydygiera, Trybowskiego, Pod Skarpą.

 

Mieszkańcy bloków przy ul. Trybowskiego wnioskowali również m.in. o dodatkowe spowolnienie ruchu na projektowanej ulicy, co częściowo zostanie uwzględnione w projekcie, poprzez tzw. wyniesienie skrzyżowania na przecięciu ulic Trybowskiego i Majtkowskiego. Jego nawierzchnia zostanie wybrukowana kostką granitową, by wyróżniała się inną barwą. Uwzględniono również uwagi związane z lokalizacją większej liczby miejsc parkingowych kosztem terenów zielonych, a projektanci wezmą jeszcze pod uwagę problem napływania wód opadowych z położonych wyżej terenów przy ul. Sybiraków. Dodatkowo, w miarę możliwości, studnie będą lokalizowane poza jezdnią.

 

Na przecięciu ulic Pod Skarpą i Jasinieckiej nie powstanie rondo, wiązałoby się to bowiem z wykupem prywatnych, zagospodarowanych już terenów.

 

Wybudowany zostanie chodnik i droga dla rowerów wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty, na odcinku od ul. Romanowskiej do ul. Roentgena.

 

 

Fot. ZDMiKP

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close