W Centrum Onkologii znikną kolejki?

Zgodnie z założeniami porozumienia pomiędzy Dyrektorem Centrum Onkologii i Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pacjenci z rozpoznaną chorobą nowotworową (badanie histopatologiczne) będą mieć zapewnioną dostępność do świadczeń onkologicznych w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia się pacjenta, w pozostałych przypadkach wymagających diagnostyki – maksymalnie do 30 dni.

 

Dotyczyć to będzie szczególnie skrócenia czasu oczekiwania na leczenie lub likwidację kolejek w następujących zakresach świadczeń:

 

1. Programy profilaktyczne (raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego) realizowane na bieżąco

 

2. Diagnostyka obrazowa RM, KT, PET-CT – średni czas oczekiwania 2-4 tygodnie

 

3. Pacjenci z potwierdzoną histopatologicznie chorobą nowotworową będą przyjmowani na bieżąco do leczenia stacjonarnego w oddziałach klinicznych:

 • Chemioterapii
 • Onkologii Klinicznej
 • pacjenci są hospitalizowani również w dni wolne od pracy (sobota, niedziela) i otrzymują pełne leczenie chemiczne
 • Ambulatorium Chemioterapii – na bieżąco od poniedziałku do piątku

 

4. Leczenie promieniami (radioterapia)

 • radioterapia ambulatoryjna – średni czas oczekiwania około 1 tygodnia
 • radioterapia z hospitalizacją – średni czas oczekiwania 2-4 tygodnie

 

5. Dział zabiegowy – oddziały kliniczne

 • Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Urologii Onkologicznej
 • Ginekologii Onkologicznej
 • Chorób Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
 • średni czas oczekiwania 2-4 tygodnie

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close