Z życia Fordonu

Sprawdź, co dzieje się na twoim osiedlu

Trwają zebrania środowiskowe, czyli spotkania przedstawicieli Rad Osiedli z mieszkańcami.

W trakcie zebrań przedstawiane jest sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w ostatnim roku, omawiane są przeprowadzone inwestycje, np. wykonane remonty, nasadzenia drzew i krzewów, modernizacje, naprawy itp.

Ponadto członkowie Zarządu Spółdzielni przedstawiają ważne kwestie dotyczące opłat, zmian w przepisach prawa, nowych zapisach regulaminów FSM, czystości w nieruchomości i planów na kolejne lata w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami i terenami przyległymi. 

Harmonogram najbliższych zebrań środowiskowych:
– 24 lutego (poniedziałek) – O/BAJKA – w klubie HEROS
– 24 lutego (poniedziałek) – O/NIEPODLEGŁOŚCI – w SP nr 67,
ul. Kromera 11
– 25 lutego (wtorek) – O/SZYBOWNIKÓW – w klubie „HEROS”
– 25 lutego (wtorek) – O/NAD WISŁĄ w Domu Katolickim
Parafii św. Mikołaja przy ul. Wyzwolenia 2
– 27 lutego (czwartek) – O/BOHATERÓW – w klubie „HEROS”


Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00.

Fot. FSM

Komentarze

komentarze

Tagi

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close