Z życia Fordonu

Odśnież teren przy swojej posesji

Przypominamy, że właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania śniegu, lodu i błota przy swoich posesjach.


To właściciel jest odpowiedzialny za odśnieżanie terenu, który jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Za niewywiązywanie się z obowiązków, straż miejska może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i skręci lub złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Obowiązki te wynikają m.in. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Komentarze

komentarze

Tagi

Ostatnie artykuły

Przeczytaj również

Close
Back to top button
Close