Z życia Fordonu

Od dziś otwarte place zabaw

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o ponownym otwarciu placów zabaw i siłowni na powietrzu.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

  • należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad reżimu sanitarnego
  • na placu mogą przebywać osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  • opiekunowie i osoby korzystające z siłowni zewnętrznych powinni zachować między sobą dwumetrowy dystans społeczny (nie dotyczy osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym). W przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniej odległości ze względu na zbyt dużą liczbę przebywających osób zaleca się rezygnację lub skorzystanie z urządzeń w innym czasie
  • opiekunowie powinny być wyposażeni w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka i są odpowiedzialni za przestrzeganie przez nie pozostałych zasad sanitarnych
  • każdorazowo po zakończeniu korzystania z urządzeń należy zdezynfekować ręce
  • w trakcie korzystania z urządzeń nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi
  • w przypadku korzystania przez dziecko z własnych zabawek opiekunowie powinni dopilnować aby nie były one udostępniane innym dzieciom a po powrocie do domu zostały umyte lub wyprane przy użyciu detergentu
  • nie jest wskazane angażowanie w opiekę nad dzieckiem osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi

Komentarze

komentarze

Tagi

Ostatnie artykuły

Przeczytaj również

Close
Back to top button
Close