Z życia Fordonu

Na egzamin w maseczce

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty i maturalnych.

MEN poinformował, że młodzież udająca się do szkoły, a potem do sali egzaminacyjnej, będzie musiała mieć na twarzy maseczkę, ale już w trakcie trwania egzaminu – nie.

Pozostałe wytyczne:

  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu

Komentarze

komentarze

Tagi

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close