Z życia Fordonu

Matura 2014

Już jutro 5 maja rozpoczną się matury. Do tegorocznego  egzaminu maturalnego przystąpi prawie 334 tysiące uczniów. 

 

W tym roku  egzamin maturalny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, będzie przeprowadzany od 5 do 30 maja. Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

 

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godzinie 9.00, druga – o  godzinie 14.00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Około 333 700 zdających, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku szkolnym 2013/2014, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

 

w części pisemnej:

– język polski – na poziomie podstawowym

– matematyka – na poziomie podstawowym

– język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym

– język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)

 

w części ustnej:
– język polski – bez określania poziomu
– język obcy nowożytny – bez określania poziomu
– język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)
 
 

Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe. Najczęściej wybieranymi przez tegorocznych maturzystów egzaminami z przedmiotów dodatkowych są:

 

w części pisemnej na poziomie podstawowym:

– geografia 38 411 osób (11,5% zdających)

– biologia 29 674 osób (8,9% zdających)

– wiedza o społeczeństwie 27 309 osób (8,2% zdających)

– fizyka i astronomia 12 738 osób (3,8% zdających)

 

w części pisemnej na poziomie rozszerzonym:

–  język angielski 82 062 osób (24,6% zdających)

– matematyka  54 451 osób (16,3% zdających)

– język polski 30 808 osób (9,2% zdających)

– biologia  28 185 osób (8,4% zdających)

 

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów.

 

Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne 27 czerwca. 

 

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2014 roku przygotowanych zostało 222 różnego rodzaju arkuszy, w tym np. arkusze z języka łemkowskiego oraz biologii w języku litewskim, oraz 30 różnego rodzaju płyt do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu.

 

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

– w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godzinie 9.00 – tego samego dnia około godzinie 15.00;

– w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godzinie 14.00 – tego samego dnia około godzinie 20.00.

 

 Tegoroczna sesja egzaminu maturalnego jest jednocześnie ostatnia w tej formie, od roku 2015 w zwiazku ze zmianą standardów nauczania w liceach ogólnokształcących i technikach ulegnie ona zmianie. Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Edukacji narodowej TUTAJ.

 

Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów i życzymy tylko poprawnych odpowiedzi. 

 

Źródło Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zdjęcie Foter.com

 

(hh)

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Przeczytaj również

Close
Back to top button
Close