Z życia Fordonu

Komunikacja miejska – cennik opłat, strefy biletowe itp.

ZDMiKP informuje, że pasażerowie, korzystający z usług komunikacji miejskiej, powinni stosować się do obowiązującego cennika opłat, z uwzględnieniem dwóch stref biletowych:

 

– I strefa biletowa obejmuje obszar Miasta Bydgoszczy w jej granicach administracyjnych (wyjątkowo do I strefy zaliczona jest w całości linia nr 75, 56, 80, 35N)

– II strefa obejmuje obszar Gminy Osielsko i Gminy Białe Błota

 

W I strefie biletowej można podróżować na podstawie biletów ważnych w strefie I lub I + II.

W II strefie biletowej można podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w strefie I + II.

Przy przejazdach przez I i II strefę stosuje się bilety ważne w strefie I + II.

 

Wyjątkowo, w związku z zrównaniem od 1 maja opłat za przejazd okazjonalny liniami podmiejskimi, tak jak liniami miejskimi tj. do wysokości 3/1,50 zł, bilety jednorazowe oznaczone jako ważne w strefie I będą honorowane także na liniach podmiejskich.

 

Skasowany bilet jednorazowy na linii międzygminnej (II strefa) uprawnia do przejazdu do ostatniego przystanku danej linii, także na odcinku przebiegającym w strefie I miejskiej. Podróżując dalej liniami miejskimi i odwrotnie, należy skasować kolejny bilet.

 

Dla pasażerów planujących 5 i więcej przejazdów dziennie dedykowany jest bilet dobowy w cenie 12/6 zł uprawniający po skasowaniu w pierwszym pojeździe do korzystania z wszystkich linii w całej sieci komunikacji miejskiej (I i II strefa) przez 24 godziny, licząc od momentu skasowania (czas skasowania oznaczony jest na bilecie). Wg podobnych zasad stosowany jest bilet 5-dobowy.

 

Bilety godzinne obowiązują tylko w I strefie biletowej (miejskiej). Pasażerowie korzystający z biletów godzinnych mogą podróżować liniami podmiejskimi tylko na odcinkach wyznaczonych przystankami znajdującymi się w granicach I strefy biletowej.

 

W przypadku częstego korzystania z usług komunikacji miejskiej proponuje się zakup biletu okresowego na 1 linię międzygminną w cenie 80/40 zł uprawniającego do przejazdu tylko do ostatniego przystanku danej linii, a w przypadku podróży także liniami miejskimi zakup biletu za 120/60 zł, uprawniającego do korzystania z wszystkich linii podmiejskich oraz miejskich dziennych i nocnych.

 

Ważne: Pasażerowie planujący korzystanie z biletów okresowych powinni wyrobić Bydgoską Kartę Miejską (BKM), na której będzie można zakodować (zakupić) bilet okresowy miesięczny, 30-dniowy lub inny wyszczególniony w cenniku opłat. BKM wydaje Centrum Obsługi Klienta, znajdujące się w siedzibie ZDMiKP ul. Toruńska 174a (w dni robocze w godz. 7.00-17.00). Pierwszą kartę otrzymuje się bezpłatnie, za okazaniem dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć zdjęcie (można wykonać na miejscu nieodpłatnie) oraz podać PESEL i okazać legitymację szkolną. Do ukończenia 13. roku życia kartę BKM dla dziecka wyrabia rodzic. Szczegółowe informacje dotyczące systemu BKM, w tym sieci sprzedaży biletów okresowych, można uzyskać na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące cennika opłat, obowiązujących ulg i przepisów taryfowych, regulaminu BKM itp. można uzyskać na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl w dziale komunikacja lub dzwoniąc pod nr telefonu ZDMiKP (52) 582 27 07, (52)582 27 45, (52) 582 27 65.

 

Źródło: ZDMiKP Bydgoszcz

 

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close