Fordon rośnie w siłę

Zagospodarownie górnego tarasu w Fordonie z pewnością przyczyni się dalszego rozwoju naszej dzielnicy. Uchwalenie planów miejscowych dla tych terenów jest warunkiem niezbędnym do realizacji jakichkolwiek inwestycji dla tych obszarów. Okazuje się jednak, że Fordon nie ma się czego wstydzić, gdyż jest jedyną bydgoską dzielnicą, która wyłamuje się z trendu spadku liczby mieszkańców.

Wszystko to dzięki silnemu trendowi wzrostowemu dla osiedla Tatrzańskiego oraz Terenów Nadwiślańskich, gdzie mieszka coraz więcej osób. Niewielki spadek zanotowały natomiast Nowy Fordon oraz Stary Fordon. W ujęciu całego miasta zauważalny jest natomiast trend spadkowy, wg danych z początku 2010 roku wynika, że na stałe nasze miasto zamieszkuje 343 tysiące mieszkańców.

Tereny Nadwiślańskie zamieszkuje około 5 tysięcy osób, Stary Fordon oraz Tatrzańskie zamieszkuje po 15 tysięcy osób, a najwięcej, bo blisko 31 tysięcy osób, zamieszkuje Nowy Fordon.

Rozwijający się rynek nieruchomości oraz wciąż dobre perspektywy zagospodarowania terenów wskazują , że trend wzrostowy zostanie utrzymany.

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Back to top button
Close