Z życia Fordonu

Ekostudia na Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bygoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej zaprasza na dwa nowe kierunki studiów podyplomowych:

–  Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie 

–  Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych

 

Studia są współfinansowane przez Unię Europejską, w związku z czym mikro i małe firmy ponoszą koszt jedynie 20%, a firmy średnie 30%. Realizowane są w oparciu o program operacyjny  Kapitał Ludzki w ramach którego obecnie realizowany jest w Bydgoszczy projekt „Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – studia podyplomowe i doradztwo dla firm”.  Głównym założeniem prowadzonego projektu jest przygotowanie osiemdziesięciu Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw do wdrożenia rozwiązań prezentowanych w ramach tego projektu, programu. 

 

Projekt adresowany jest do:

  • sektora MMiŚP realizujących energochłonne przetwórstwo przemysłowe,
  • MMiŚP posiadających budynki, hale, magazyny, gdzie opłaca się inwestować w instalacje OŹE,
  • kadry inżynierskiej i pionów technicznych w MMiŚP,
  • właścicieli MMiŚP oraz pracowników  odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację budynków firmowych,
  • osób mających zdolność decyzyjną w MMiŚP zakresie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych.

 

Rekrutacja na studia ma charakter otwarty i ogólnopolski, trwa ona do 19 marca 2014 roku. W związku ze spodziewaną większą liczba kandydatów niż miejsc ustalono szczegółowe zasady rekrutacji, o których więcej informacji znaleźć można na stronie organizatora : http://www.ekostudia.utp.edu.pl/

 

Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych a także zaświadczenie uczestnictwa w projekcie unijnym. 

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:  www.ekostudia.utp.edu.pl
(hh)

Komentarze

komentarze

Ostatnie artykuły

Przeczytaj również

Close
Back to top button
Close